ویزا چیست

همواره برای ورود به کشوری غیر از کشور مبدا باید مجوزی صادر شود که به این مجوز ویزا یا روادید می گویند و به مسافر این امکان را می دهد تا برای بازه ی زمانی مشخصی که در ویزا مشخص شده است وارد مرزهای آن کشور شود ؛ نکته ی بسار مهم اینست که حتما باید قبل از سفر ویزا برای شما صادر شده باشد.

 

در برخی از کشورها لزومی به اخذ ویزا از قبل نمی باشد چرا که ویزا در هنگام ورود به مرز آن کشور ، حال چه زمینی باشد و چه هوایی با دریافت مبلغی صادر می گردد.

 

کشورهای حوزه ی شینگن از نمونه کشورهایی هستند که برای ویزای آنها باید حداقل 3 ماه قبل از سفر اقدام نمود.

 

و همچنین کانادا از جمله کشورهایی می باشد که برای اخذ ویزای کانادا باید حداقل از 4 ماه قبل از قصد سفر اقدام نمود.