چگونه ویزای شینگن بگیریم

براي گرفتن ويزاي شينگن متقاضي ملزم به داشتن پاسپورت يا همان گذرنامه می باشد.
براي اخذ ويزاي شينگن شما ميتوانيد از طريق دعوتنامه و يا از طريق توريستي اقدام فرماييد؛ دعوتنامه شما ميبايست ديدار خانوادگي يا كاري و يا تحصيلي باشد.

چگونه ویزای شینگن بگیریم

  • دعوتنامه خانوادگي: براي مثال اگر از اعضاي خانواده يا دوستان شما در يك كشور اروپايي سكونت دارند ميتوانند براي شما دعوتنامه ارسال كنند تا شما بتوانيدبه ديدار دوست يا اقوامتان برويد.

 

  • دعوتنامه كاري: درصورتي كه شركت شما بين المللي است ميتوانيد از شركت فعال در ان حوزه دعوتنامه كاري گرفته ويا اگر شما قصد داريد در حوزه كاري شركت فعالِ كشور مبدا توسعه داده و در كشور اروپايي توسعه كار دهيد وميتوانيد مدارك كاري خود را ارائه كرده و نوع ويزاي تجاري را اخذ كنيد.

 

  • دعوتنامه تحصيلي: چنانچه سفر شماتحصيلي است ميتوانيد از موسسه و يا دانشگاه مربوطه دعوتنامه تحصيلي بگيريد و قيد شود ك هدف از سفر شما ادامه تحصيل ميباشد و ويزاي تحصيلي رااخذ كنيد.


در صورتي كه شما دعوتنامه نداريد ميتوانيد از طریق توريستي را اقدام کنید،
البته براي قبول چنين درخواستي لازم است كه شما قبلاسفرهاي خارجي متعددی داشته باشيد كه نشان گر این است كه در زمينه سفرهاي توريستي فعال هستيد.
و با توجه به مدارك مورد نياز براي سفارت كه در بخش مدارک ويزای شینگن به توضيح آن پرداخته ايم ويزاي توريستي شينگن را اخذ كنيد.

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :